< class='page-container'> < id="newHeader"> < class="left"> < class="logo1" src="/html/data/upload/tubiao-image/logo.jpg" /> < class="logo2" src="/html/data/upload/tubiao-image/logo1.png" /> < class="right"> < class="top"> 产品发布平台 | OA登录 | 企业邮箱 | e企学 | ePMS | < class="nav-btn"> < class="bar"> < class="bar mar"> < class="bar mar"> < class='page-wrapper'> < class='page-content'> < class='row'> < class='col-md-9 col-main'> < class='article'>

多彩欧司朗人 | 十年坚守 始终如一

2020-05-09 17:56:00
admin
原创
5425

奋斗和创新是欧司朗人成长的印记,责任和价值是欧司朗人践行的真理。

优秀的欧司朗人用行动诠释着欧司朗精神,他们是我们的标杆典范。

2019年度的优秀奖项获得者,将通过【多彩欧司朗人】版块,与大家一一见面,我们共享心得,共同成长!< alt="" src="/html/data/upload/202005/f_afff2b216d4e5ff0b652bf17d9ae95ed.jpg" />< alt="" src="/html/data/upload/202005/f_dea26e7ed49f0b2acc5e4bf9b983e43d.jpg" />< alt="" src="/html/data/upload/202005/f_ab9c58868968fa400921c4c17c001060.jpg" />< alt="" src="/html/data/upload/202005/f_a5e9f9c63ebaa1cd414ffd9850223124.jpg" />< alt="" src="/html/data/upload/202005/f_c8587de27497a662af0e051edaf99137.jpg" />< alt="" src="/html/data/upload/202005/f_063dea73c514fb458e0ff1aceb9554bc.jpg" />< alt="" src="/html/data/upload/202005/f_40e35d73ffe725103f476d5f43f54afa.jpg" />

< class='col-md-3 col-side'> < id="hstopcontainer" > < id="hstopstyle" > < id="hstoplink" > OA登录| 企业邮箱| e企学| ePMS| < id='rightDocker' class='hidden-xs'> < class='popover fade'> < class='arrow'> < class='popover-content docker-right'>
< class='heading'> 移动访问 < src='javascript:;' width='200' height='200' data-src='/html/misc-qrcode.html' />
< class='hide'>