< class='page-container'> < id="newHeader"> < class="left"> < class="logo1" src="/html/data/upload/tubiao-image/logo.jpg" /> < class="logo2" src="/html/data/upload/tubiao-image/logo1.png" /> < class="right"> < class="top"> 产品发布平台 | OA登录 | 企业邮箱 | e企学 | < class="nav-btn"> < class="bar"> < class="bar mar"> < class="bar mar"> < class='page-wrapper'> < class='page-content'> < class='row'> < class='col-md-9 col-main'> < class='article'>

多彩欧司朗人 | 厚积薄发 锐不可当

2020-05-09 17:42:00
admin
原创
5289

奋斗和创新是欧司朗人成长的印记,责任和价值是欧司朗人践行的真理。

优秀的欧司朗人用行动诠释着欧司朗精神,他们是我们的标杆典范。

2019年度的优秀奖项获得者,将通过【多彩欧司朗人】版块,与大家一一见面,我们共享心得,共同成长!

< alt="" src="/html/data/upload/202005/f_350cdc905081e5a9acbb16f0ff76c6ef.jpg" />

< alt="" src="/html/data/upload/202005/f_e3d4697180460b31ba9e74e15763584b.jpg" />< alt="" src="/html/data/upload/202005/f_96107a862a08a98f77fcf01a25a80221.jpg" />< alt="" src="/html/data/upload/202005/f_a543dd27f06776ec379330fe4bd1d7f6.jpg" />< alt="" src="/html/data/upload/202005/f_0ef96f12e1d0a98ed60239fcf096fef7.jpg" />< alt="" src="/html/data/upload/202005/f_3fa57ef2900aa1b3c4ee9f6759387779.jpg" />

< class='col-md-3 col-side'> < id="hstopcontainer" > < id="hstopstyle" > < id="hstoplink" > OA登录| 企业邮箱| e企学| ePMS| < id='rightDocker' class='hidden-xs'> < class='popover fade'> < class='arrow'> < class='popover-content docker-right'>
< class='heading'> 移动访问 < src='javascript:;' width='200' height='200' data-src='/html/misc-qrcode.html' />
< class='hide'>