< class='page-container'> < id="newHeader"> < class="left"> < class="logo1" src="/html/data/upload/tubiao-image/logo.jpg" /> < class="logo2" src="/html/data/upload/tubiao-image/logo1.png" /> < class="right"> < class="top"> 产品发布平台 | OA登录 | 企业邮箱 | e企学 | ePMS | < class="nav-btn"> < class="bar"> < class="bar mar"> < class="bar mar"> < class='page-wrapper'> < class='page-content'> < class='row'> < class='col-md-9 col-main'> < class='article'>

多彩欧司朗人 | “化小”战略 优化资源

2020-04-17 11:35:00
admin
原创
4459

奋斗和创新是欧司朗人成长的印记,责任和价值是欧司朗人践行的真理。

优秀的欧司朗人用行动诠释着欧司朗精神,他们是我们的标杆典范。

2019年度的优秀奖项获得者,将通过【多彩欧司朗人】版块,与大家一一见面,我们共享心得,共同成长!

< src="/html/data/upload/202004/f_c048cb535258497560afa0b41db13bdd.jpg" alt="" />

< src="/html/data/upload/202004/f_4e1d1c9eca161e743337160be0c842dc.jpg" alt="" />

< src="/html/data/upload/202004/f_67618c8a855bf3d3a7d1b1efff72a6a1.jpg" alt="" />

< src="/html/data/upload/202004/f_3bcac55dbe757b9c4ce64920892c8a6f.jpg" alt="" />

< src="/html/data/upload/202004/f_72c166bed6d89548609dd3d34317f8e5.jpg" alt="" />

< src="/html/data/upload/202004/f_f770515f8adc92d06bca5aa91cac6ce2.jpg" alt="" />

< class='col-md-3 col-side'> < id="hstopcontainer" > < id="hstopstyle" > < id="hstoplink" > OA登录| 企业邮箱| e企学| ePMS| < id='rightDocker' class='hidden-xs'> < class='popover fade'> < class='arrow'> < class='popover-content docker-right'>
< class='heading'> 移动访问 < src='javascript:;' width='200' height='200' data-src='/html/misc-qrcode.html' />
< class='hide'>