< class='page-container'> < id="newHeader"> < class="left"> < class="logo1" src="/html/data/upload/tubiao-image/logo.jpg" /> < class="logo2" src="/html/data/upload/tubiao-image/logo1.png" /> < class="right"> < class="top"> 产品发布平台 | OA登录 | 企业邮箱 | e企学 | ePMS | < class="nav-btn"> < class="bar"> < class="bar mar"> < class="bar mar"> < class='page-wrapper'> < class='page-content'> < class='row'> < class='col-md-9 col-main'> < class='article'>

多彩欧司朗人 | 创新突破 解锁潜力

2020-04-17 10:42:00
admin
原创
4392

奋斗和创新是欧司朗人成长的印记,责任和价值是欧司朗人践行的真理。

优秀的欧司朗人用行动诠释着欧司朗精神,他们是我们的标杆典范。

2019年度的优秀奖项获得者,将通过【多彩欧司朗人】版块,与大家一一见面,我们共享心得,共同成长!

< src="/html/data/upload/202004/f_5cdaa95f51be44d19680e3dcc8ce9d11.jpg" alt="" />

< src="/html/data/upload/202004/f_a4433c4e8cd9b0db32a9ee24d0761eac.jpg" alt="" />

< src="/html/data/upload/202004/f_af4dcfbf6b92afb0dfb5dadfb635b927.jpg" alt="" />

< src="/html/data/upload/202004/f_3174eb601baf4f7f0809a626305d24a8.jpg" alt="" />

< src="/html/data/upload/202004/f_f921de8286686e64774454faed87a481.jpg" alt="" />

< src="/html/data/upload/202004/f_92534be9b034b980e63ed5dbe6be5070.jpg" alt="" />

< src="/html/data/upload/202004/f_acbbbdc8d939bb79416d01429a043ddd.jpg" alt="" />

< class='col-md-3 col-side'> < id="hstopcontainer" > < id="hstopstyle" > < id="hstoplink" > OA登录| 企业邮箱| e企学| ePMS| < id='rightDocker' class='hidden-xs'> < class='popover fade'> < class='arrow'> < class='popover-content docker-right'>
< class='heading'> 移动访问 < src='javascript:;' width='200' height='200' data-src='/html/misc-qrcode.html' />
< class='hide'>