< class='page-container'> < id="newHeader"> < class="left"> < class="logo1" src="/html/data/upload/tubiao-image/logo.jpg" /> < class="logo2" src="/html/data/upload/tubiao-image/logo1.png" /> < class="right"> < class="top"> 产品发布平台 | OA登录 | 企业邮箱 | e企学 | ePMS | < class="nav-btn"> < class="bar"> < class="bar mar"> < class="bar mar"> < class='page-wrapper'> < class='page-content'> < class='row'> < class='col-md-9 col-main'> < class='article'>

多彩欧司朗人 | 精诚团结 破浪远航

2020-03-24 16:41:00
admin
原创
4615

奋斗和创新是欧司朗人成长的印记,责任和价值是欧司朗人践行的真理。

优秀的欧司朗人用行动诠释着欧司朗精神,他们是我们的标杆典范。

2019年度的优秀奖项获得者,将通过【多彩欧司朗人】版块,与大家一一见面,我们共享心得,共同成长!

< src="/html/data/upload/202003/f_8e6e5d10d8209e480944c260fa72e7c6.jpg" alt="" />

< src="/html/data/upload/202003/f_a22052b578d240cdffc5f4569ecb30b2.jpg" alt="" />

< src="/html/data/upload/202003/f_82fb33a50ae91a81f3a499b732ea456f.jpg" alt="" />

< src="/html/data/upload/202003/f_ed08417ea4c2c95d02ce8b32e4ce109c.jpg" alt="" />

< src="/html/data/upload/202003/f_db289683e2afcee124152cc6709e5728.jpg" alt="" />

< src="/html/data/upload/202003/f_8ce1d2c3e9e3785bc317b0bfad692f85.jpg" alt="" />

< src="/html/data/upload/202003/f_cb51219784bc9007d2f7bc73b18ef099.jpg" alt="" />

< src="/html/data/upload/202003/f_b25f82681901faae60e6f200642a141e.jpg" alt="" />

< class='col-md-3 col-side'> < id="hstopcontainer" > < id="hstopstyle" > < id="hstoplink" > OA登录| 企业邮箱| e企学| ePMS| < id='rightDocker' class='hidden-xs'> < class='popover fade'> < class='arrow'> < class='popover-content docker-right'>
< class='heading'> 移动访问 < src='javascript:;' width='200' height='200' data-src='/html/misc-qrcode.html' />
< class='hide'>