< class='page-container'> < id="newHeader"> < class="left"> < class="logo1" src="/html/data/upload/tubiao-image/logo.jpg" /> < class="logo2" src="/html/data/upload/tubiao-image/logo1.png" /> < class="right"> < class="top"> 产品发布平台 | OA登录 | BOSS助手 | 企业邮箱 | e企学 | ePMS | < class="nav-btn"> < class="bar"> < class="bar mar"> < class="bar mar"> < class='page-wrapper'> < class='page-content'> < class='row'> < class='col-md-9 col-main'> < class='article'>

“欧司朗基于人工智能的全流程网络运维系统”荣获2020年广东省科技创新成果转化奖一等奖

2021-08-16 11:13:00
admin
原创
1775

欧司朗科技 自主研发的“欧司朗基于人工智能的全流程网络运维系统”,荣获2020年广东省科技创新成果转化奖一等奖。

< width="841" height="632" style="width:647px;height:392px;" alt="" src="/html/data/upload/202108/f_ec4c73b2f7e431a5e0990e7ce4a244e3.jpg" />

< alt="" src="/html/data/upload/202108/f_cce8e479935afd90e976235c03a61928.jpg" />

< alt="" src="/html/data/upload/202108/f_5eb56886de49d319d082715b55da1610.jpg" />

< alt="" src="/html/data/upload/202108/f_44fa3c859256520519876accb651cd5d.jpg" />

< class='col-md-3 col-side'> < id="hstopcontainer" > < id="hstopstyle" > < id="hstoplink" > OA登录| 企业邮箱| e企学| ePMS| < id='rightDocker' class='hidden-xs'> < class='popover fade'> < class='arrow'> < class='popover-content docker-right'>
< class='heading'> 移动访问 < src='javascript:;' width='200' height='200' data-src='/html/misc-qrcode.html' />
< class='hide'>