< class='page-container'> < id="newHeader"> < class="left"> < class="logo1" src="/html/data/upload/tubiao-image/logo.jpg" /> < class="logo2" src="/html/data/upload/tubiao-image/logo1.png" /> < class="right"> < class="top"> 产品发布平台 | OA登录 | BOSS助手 | 企业邮箱 | e企学 | ePMS | < class="nav-btn"> < class="bar"> < class="bar mar"> < class="bar mar"> < class='page-wrapper'> < class='page-content'> < class='row'> < class='col-md-9 col-main'> < class='article'>

新征程,再出发 | 欧司朗科技召开2020年度总结工作会

2021-02-01 15:03:00
admin
原创
4562

欧司朗科技 召开2020年度总结工作会,60余人管理干部,通过线上+线下的形式同步参会。

< width="841" height="632" style="width:829px;height:489px;" alt="" src="/html/data/upload/202102/f_28ed2a18dfd10a673a98f3ed84774850.jpg" />

< alt="" src="/html/data/upload/202102/f_aac5a01006cdb13ab15554ff2c465174.jpg" />

< alt="" src="/html/data/upload/202102/f_8906f856b2c222a922f09b679ce78b0c.jpg" />

< alt="" src="/html/data/upload/202102/f_29c3e1aa14bf4e473badc987db3babb2.jpg" />

< alt="" src="/html/data/upload/202102/f_43a93f2674161a2d3101ea3584c4d549.jpg" />

< alt="" src="/html/data/upload/202102/f_695cf06e7c4cb7c3f411e774cd34fbd9.jpg" />

< alt="" src="/html/data/upload/202102/f_4a807aa68d7fef5bc0ba47e9e8e53105.jpg" />

< alt="" src="/html/data/upload/202102/f_aff66977f4f46a792609657551bfee40.jpg" />

< alt="" src="/html/data/upload/202102/f_74c6a9746b7821f6b701717acbe7145e.jpg" />


< class='col-md-3 col-side'> < id="hstopcontainer" > < id="hstopstyle" > < id="hstoplink" > OA登录| 企业邮箱| e企学| ePMS| < id='rightDocker' class='hidden-xs'> < class='popover fade'> < class='arrow'> < class='popover-content docker-right'>
< class='heading'> 移动访问 < src='javascript:;' width='200' height='200' data-src='/html/misc-qrcode.html' />
< class='hide'>